Jak założyć firmę

Utworzono: 12 kwietnia, 2014 o 10:37

Zakładanie działalności gospodarczej – krok, po kroku

Wypełnienie on-line wniosku CEIDG-1

W chwili obecnej można rejestrować swoją działalność on-line na stronie firma.gov.pl.

W tym celu należy kolejno podać:

 • Swoje dane osobowe
 • Nazwę firmy
 • Właściwy do rodzaju działalności kod PKD
 • Datę rozpoczęcia działalności
 • Adres wykonywania działalności
 • Formę opodatkowania
 • Miejsce przechowywania dokumentacji księgowej
 • Dane biura rachunkowego (jeśli zlecasz księgowość firmie zewnętrznej)
 • Musisz zaznaczyć czy będziesz prowadził zakład pracy chronionej, masz firmę za granicą albo czy chcesz prowadzić spółkę cywilną musisz:
 • Numer swojego konta bankowego
 • Czy posiadasz wspólnotę majątkową z małżonkiem/ką

Alternatywnie:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

Aby założyć działalność gospodarczą
należy w pierwszej kolejności udać się do urzędu miasta, bądź też urzędu gminy.
Następnie legitymując się swoim dowodem osobistym należy wypełnić właściwy formularz – zgłoszenie. Owo zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej jest płatne i kosztuje 100zł. W przypadku dokonywania zmian we wpisie, dokonuje się opłaty w wysokości 50zł.

W formularzu należy zawrzeć następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • nazwę firmy
 • numer ewidencji PESEL
 • adres zamieszkania
 • określenie przedmiotu działalności, zgodnego z PKD (Polską Klasyfikacją działalności)
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji dokonuje właściwy organ (prezydent miasta, wójt lub burmistrz) w ciągu 14 dni, od dnia złożenia wniosku przez osobę, która zakłada działalność gospodarczą. Po dokonaniu wpisu otrzymuje się właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Od 2009 roku, czyli od wprowadzenia tzw. „jednego okienka” urzędy miast tworzą własne punkty ułatwiające ewidencję działalności gospodarczej, gdzie w jednym okienku można skorzystać z pomocy doradczej oraz wypełnić wnioski, nie tylko do urzędu miasta ale też do GUS’u, Urzędu Skarbowego czy ZUS.

Jak zdobyć REGON?

W chwili obecnej numer REGON można już zdobyć dokonując rejestracji on-line w Głównym Urzędzie Statystycznym. Aby tego dokonać należy złożyć druk RG-1, wraz z zaświadczeniem o wpisie do działalności gospodarczej. W przypadku osobistego złożenia wniosku w Urzędzie statystycznym REGON otrzymuje się po kilkunastu minutach, natomiast w pozostałych przypadkach przedsiębiorcy składający wnioski EDG-1 w urzędzie gminy, zmuszeni będą czekać do miesiąca czasu na otrzymanie numeru REGON pocztą.

Konto bankowe dla firm

Obowiązkiem każdej osoby prowadzącej własną firmę
jest posiadanie swojego firmowego konta bankowego.

Zatem założenie firmy musi wiązać się też z otwarciem swojego firmowego rachunku w dowolnym banku.
Oczywiście obecnie przy bardzo dużym wyborze usług bankowych warto wybrać takie konto bankowe, które daje nam jako przedsiębiorcom najwięcej korzyści.

Aby to zrobić należy podać następujące dane:

 • Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • Zaświadczenie o numerze REGON
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Czasami wymagane jest również posiadanie swojej firmowej pieczątki, na której znajduje się nazwa i adres firmy oraz numery NIP i REGON.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Gdy zastanawiamy się nad tym jak założyć firmę, należy zastanowić się również nad formą podatku jaką będziemy się rozliczać. Czy w naszej działalności gospodarczej będzie to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, pełna księgowość, czy też księga przychodów i rozchodów oraz czy zostaniemy płatnikiem podatku VAT.

Dla różnych rodzajów działalności każda z form ma swoje wady i zalety. Dlatego niezwykle jest istotne zaczerpnięcie odrobiny wiedzy na temat obowiązujących form rozliczeń podatku.

Osoby, które chcą zostać płatnikami podatku VAT muszą złożyć w właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-R (wiąże się ona z opłatą 152zł).

Dodatkowo osoby fizyczne prowadzące swoją własną działalność gospodarczą są zmuszone przekształcić swój prywatny numer NIP, na NIP zakładanej firmy. W tym celu należy wypełnić deklaracje NIP-1.

Rejestracja firmy w ZUS

Ostatnim miejscem kończącym rozpoczęcie działalności gospodarczej, do którego musimy się udać jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS’u musimy się udać, nie później niż siedem dni od złożenia naszego wniosku EDG-1. Dokumenty, które będą dla nas niezbędne przy rejestracji to kopie za świadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON, kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru nam Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz oryginały tychże dokumentów.

Aby dokonać zgłoszenie musimy wypełnić wniosek ZUS ZUA (lub też ZUS ZZA). Formularz ten można również wysłać on-line, jednak należy pamiętać, iż dokument taki przesłany w formie elektronicznej musi być opatrzony ważnym podpisem elektronicznym, przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Warto tutaj dodać, iż osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, mają prawo do dwu letniej obniżki składek ZUS’owskich

Warto wiedzieć

W przypadku gdy zamierzamy zatrudnić jakiś pracowników, jesteśmy zobowiązani aby udać się do Państwowej Inspekcji Pracy. Mamy na to czas do 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Do Sanepidu jesteśmy zobowiązani udać się gdy prowadzimy działalność gospodarczą związaną z gastronomią czy branżą spożywczą. Mamy na to czas do 14 dni od momentu założenia firmy.

W niektórych przypadkach założenie działalności gospodarczej wymagać będzie również nabycia odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji.

Pozostałe informacje i ciekawe linki:

Portal Edukacyjny dla przedsiębiorców Akademia PARP www.akademiaparp.gov.pl

EURES Prowadzenie działalności gospodarczej www.eures.praca.gov.pl

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:50