Podatek CIT

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 3:15

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych, zwany też jako Podatek CIT (od angielskich słów „Corporate Income Tax”) jest podatkiem od dochodów przedsiębiorstw. Podatek ten jest podatkiem bezpośrednim, który obciąża dochody uzyskiwane poprzez osoby prawne.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Obecna stawka podatku dla osób prawnych wynosi 19%, jednak ustawa również przewiduje stawkę 50% (tzw. „sanacyjną”). Stawka 50% stosowana jest w przypadku zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego przez podmioty ze sobą powiązane.

Jeśli chodzi o rozliczenie podatku CIT, to następuje ono po zakończeniu roku podatkowego. Wtedy też podatnicy składają swoje wstępne zeznania podatkowe, w których określają wysokość osiągniętych dochodów lub strat do końca trzeciego miesiąca następnego roku i w tym właśnie terminie wpłaca się podatek należny, bądź też różnicę pomiędzy sumą wpłaconych zaliczek a podatkiem należnym. W terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania, podatnicy zobowiązani są do złożenia zeznania o ostatecznej wysokości dochodu. Jednak nie później niżeli przed upłynięciem 9 miesięcy od momentu zakończenia roku podatkowego.

Zazwyczaj podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani się również do załączenia do zeznania rocznego rachunku wyników razem z opinią i raportem audytora, bilansu jak również odpisu uchwały walnego zgromadzenia.

Podstawa opodatkowania podatku CIT

Podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych stanowi osiągnięty dochód, który pomniejszony jest o koszty jego uzyskania w roku podatkowym, wraz z możliwością dokonania odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10%), w bankach kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20%), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10%)

Dodatkowe informacje i ciekawe linki:

E-Deklaracje Składanie deklaracji drogą elektroniczną www.e-deklaracje.gov.pl

Podatki Strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

BIP Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:50