Zawieszenie działaności gospodarczej

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 11:35

Jak zawiesić firmę?

Informacje ogólne:

Gdy osobę prowadzącą swoją działalność gospodarczą dopadną problemy finansowe, bądź jakiś kryzys, zamiast zamykania firmy może on rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej. Po to aby po pewnym okresie czasu znów ją wznowić. Obecna ustawa o swobodzie działalności gospodarczej umożliwia zawieszenie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do dwóch lat.

Przede wszystkim zawieszenia działalności dokonać może przedsiębiorca, który w swojej firmie nie zatrudnia żadnych pracowników. Może być to zarówno firma jednoosobowa (czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), jak też i inni przedsiębiorcy (fundacje, spółki i inne.) czy wspólnicy spółki cywilnej. Aby zawieszenie działalności gospodarczej
było skuteczne, w przypadku spółek cywilnych niezbędnym jest fakt, aby dokonali tego wszyscy jej wspólnicy.

Jeśli chodzi o formalności, których trzeba dokonać, to w przypadku przedsiębiorców figurujących w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, składają oni wniosek o zawieszenie działalności w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne oraz ich wspólnicy składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności gospodarczej.

Po wznowieniu działalności w okresie od jednego miesiąca, do dwóch lat możliwe jest ponowne zawieszenie działalności gospodarczej. Jeśli okaże się, że przedsiębiorca, który zawiesza swoją działalność gospodarczą nie wznowi jej po okresie 24 miesięcy, może zostać ukarany kara grzywny przez sąd rejestrowy oraz wykreślony z ewidencji.

Co może i czego nie może przedsiębiorca, który zawiesza swoją działalność gospodarczą:

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoją firmę zwolnieni są z obowiązku wpłacania zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy oraz na podatek dochodowy. Również poza pewnymi wyjątkami wynikającymi z ustawy przedsiębiorcy zwolnieni są z składania deklaracji na podatek VAT. Jeśli chodzi o przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej to zwolnieni są oni z obowiązku płacenia podatku w wysokości jednej trzydziestej, miesięcznej należności za każdy dzień, w którym firma jest zawieszona. Dodatkowo nie trzeba opłacać ani składek na ubezpieczenia zdrowotne, ani też składek na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe składki (rentowe i emerytalne) są w okresie zawieszenia działalności dobrowolne.

W trakcie zawieszenia, przedsiębiorca nie może wykonywać bieżącej działalności gospodarczej. Natomiast może on osiągać przychody finansowe z działalności, którą prowadził przed zawieszeniem, jak również może on zdobywać wyposażenie i środki trwałe, przyjmować różne należności, które powstały przed zawieszeniem oraz może też uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych czy sądowych związanych z prowadzeniem firmy przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

Pozostałe informacje i ciekawe linki:

Portal Edukacyjny dla przedsiębiorców Akademia PARP www.akademiaparp.gov.pl

EURES Prowadzenie działalności gospodarczej www.eures.praca.gov.pl

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:50