Spółka cywilna

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 7:20

Jak założyć spółkę cywilną

Spółka cywilna jest jedna z popularniejszych spółek handlowych na rynku. Powodem jest łatwa organizacja, małe koszty związane z jej powołaniem oraz w miarę proste procedury prawne z jej założeniem. Spółka cywilna jest przeznaczona głównie dla osób, które planacją niewielkie przedsięwzięcie, które ma przynieść określony dochód. Wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu, prowadząc określoną działalność. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wniesienie wkładu. Warto pamiętać, że wszelki ustalenia oraz przepisy dotyczące spółki cywilnej znajdują się w Kodeksie Cywilnym a nie w Kodeksie Spółek Handlowych – to bardzo ważne.

Najważniejszą zaletą spółki cywilnej są oczywiście koszty. Już przy niewielkim kapitale można ja powołać. Do sporządzenia umowy cywilnej nie jest konieczny notariusz co jest sporym ułatwieniem w czasie dopełniania formalności. Spółki także nie trzeba nigdzie zgłaszać ani rejestrować. Jedynym wymogiem jest zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie gmin (osoby fizyczne) albo w sadach rejestrowych (podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, które zostaną wspólnikami w S.C.)

Definicja spółki cywilnej

Pod względem prawnym spółka cywilna nie jest podmiotem prawa tylko zwykła umową. Z tego powodu zostaje ona powołana na trochę innych zasadach niż pozostałe spółki handlowe. Spółki handlowe zaczynają istnieć w momencie ich zapisu w rejestrze przedsiębiorców, spółka cywilna zaś od momentu zawarcia stosowanej umowy pomiędzy wspólnikami. Warto zaznaczyć, że świetle przepisów prawnych spółka cywilna to wspólnicy zobowiązani zawartą miedzy nimi umową, a nie niezależny podmiot. Spółka z tego także powodu nie posiada swojego majątku. Jej właścicielami są wspólnicy, którzy spółkę założyli. Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, wspólnicy muszą ją wpisać do ewidencji działalności gospodarczej. Dotyczy to jednak jedynie osób fizycznych a nie podmiotów. Jeśli jednak inne podmioty np. spółki prawa handlowego, fundacje oraz spółdzielnie chcą funkcjonować i prowadzić działalność jako spółka cywilna muszą to zgłosić do sądu.

Nazwa spółki cywilnej

Spółka cywilna niestety nie posiada prawa do firmy, jednak oczywiście wspólnicy ją tworzący chcą funkcjonować pod jakąś nazwą. Zasady dotyczące tworzenia nazwy spółki są nieco inne niż w przypadku np. spółki jawnej. Nazwa spółki jest pewnego rodzaju dobrem osobistym wszystkich wspólników tym samym podlega ochronie. Mowa o tym jest m.in. w art. 23 i 24 K.C.

Przekształcenie spółki cywilnej

Spółka cywilna jest przeznaczona przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw. Jeśli działalność spółki się rozwija a jej przychody netto znacznie wzrastają, konieczne jest w takim wypadki przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Wspomniane przekształcenie związane jest z licznymi kosztami. Należy także pamiętać o konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych jeśli przychody są znacznie większe niż granica określona w przepisach o rachunkowości.

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:51