Akcyza

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 4:13

Podatek akcyzowy – Informacje ogólne

Akcyza (czy też podatek akcyzowy) jest nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne i jest on podatkiem pośrednim.

Stawki podatku akcyzowego na poszczególne wyroby są ustalane przez poszczególne państwa Unii Europejskiej, jednak nie mogą być one niższe, niżeli ustalony ich poziom w dyrektywach. W państwach należących do UE podatek akcyzowy podlega tzw. „harmonizacji” w przypadku niektórych wyrobów (wyroby niezharmonizowane to na przykład kosmetyki lub samochody), oznacza to że istnieją wspólne zasady przechowywania wyrobów akcyzowych, ich produkcji czy też przemieszczania lub wymiaru i poboru akcyzy.

Następujące wyroby podlegają opodatkowaniu akcyzą:

  • Alkohol (wyroby spirytusowe i wyroby pośrednie, piwo, wino)
  • Tytoń (cygaretki, cygara, papierosy, tytoń do palenia)
  • Energia elektryczna
  • Produkty energetyczne (wszystkie wyroby służące w celach grzewczych lub napędowych)

Produkcja wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu odbywa się w miejscu posiadającym autoryzację władz podatkowych. Pewnym wyjątkiem może być tutaj np. domowy wyrób niektórych alkoholi na własny użytek. Właśnie w takich sytuacjach podlega zawieszeniu pobór podatku akcyzowego. Staje się on dopiero wymagany, w momencie wprowadzenia towarów na rynek, czyli w momencie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zasady te jednak nie odnoszą się do wyrobów „niezharmonizowanych”.

Podatek akcyzowy ma charakter jednofazowy jego poboru. Oznacza to, iż akcyza jest uiszczana jednokrotnie i traktowana kolejnie jako koszt wliczany do ceny zbycia. Ostatecznie koszt ten ponoszony jest przez ostatecznego nabywcę produktu objętego podatkiem akcyzowym. Powyższa zasada nie dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją.

Co niektóre produkty akcyzowe (np. wyroby tytoniowe lub niektóre napoje alkoholowe) mają obowiązek być oznaczone banderolami (znakami akcyzy), które umieszczane są na jednostkowych opakowaniach produktów.

Celem istnienia akcyzy jest z jednej strony ograniczenie konsumpcji niektórych szkodliwych dla zdrowia produktów. Z drugiej zaś strony jest to łatwy wpływ podatkowy dla budżetu państwa.

Dodatkowe informacje i ciekawe linki:

E-Deklaracje Składanie deklaracji drogą elektroniczną www.e-deklaracje.gov.pl

Podatki Strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

BIP Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:50